Contact

Contact-image

TAFUCO CO., LTD
47B1 Street No. 102, Tang Nhon Phu A Ward, Dist.9, HCMC
Office: 11/3  Street No.6, Ich Thanh Quarter, Truong Thanh Ward, Dist.9, HCMC
Tel : 08 3878 2674  -  Fax: 08 3736 0060
Email: info@tafuco.vn
Website: www.tafuco.vn

Your name :

Your e-mail :

Your subject :

Your message :

Capcha:
captcha


Thông báo mới

Thông báo về việc nghỉ tết âm lịch

Được sự thống nhất của BGĐ, Phòng HC-NS thông báo kế hoạch nghỉ tết âm lịch 2014 như sau: làm việc hết ngày 26/1 nghỉ và đi làm lại ngày ...

Xem thêm